#ZasadźSięNaZdrowie

Z okazji jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce oraz jubileuszu 95-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe podjęto wspólną specjalną akcję sadzenia drzew #ZasadźSięNaZdrowie. Zaplanowano posadzenie w całej Polsce 16.000 sadzonek drzew i krzewów gatunków rodzimych, występujących w polskich lasach, które ma symbolizować zaangażowanie wszystkich pracowników służb sanitarnych.

Akcja organizowana jest na terenie całej Polski przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne we współpracy z regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych. W województwie kujawsko-pomorskim akcja # zasadź się na zdrowie odbyła się 25 października 2019 r. wNadleśnictwie Solec Kujawski, uczestniczył w niej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.

certyfikat