Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w dniach 18 -24 listopada 2019 r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Celem tej inicjatywy jest propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków – zarówno wśród pacjentów, jak i pracowników medycznych – oraz zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności, będące dużym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Antybiotyki nie leczą grypy ani innych wirusowych infekcji układu oddechowego.

Przyjmowanie ich bez potrzeby może powodować rozwinięcie się u bakterii oporności na ich działanie. Bakterie oporne na działanie antybiotyków mogą rozprzestrzeniać się pomiędzy ludźmi, a także przekazywać zdolności ochrony przed antybiotykami innym bakteriom.

  • Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufajmy jego wiedzy.
  • Stosujmy się do zaleceń lekarza – nie przerywajmy terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujemy się lepiej.
  • Stosujmy podstawowe zasady higieny by zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii.
  • Przyjmujmy antybiotyki odpowiedzialnie -  ponieważ mogą stracić skuteczność.

 

Więcej informacji www.antybiotyki.edu.pl