Konferencja Jubileuszowa "100 lat Służb Sanitarnych w Polsce"

W ramach trwającego jubileuszu 100 - lecia Służb Sanitarnych w Polsce i 65-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 26. 11. 2019 r w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku odbyła się konferencja pt.”100 lat Służb Sanitarnych w Polsce”.Patronat nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak. Uroczystości jubileuszowe zostały poprzedzone Mszą Świętą w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku w intencji emerytowanych, byłych i obecnych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włocławku i ich rodzin.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wykłady: „Zdrowotne znaczenie przyjaźni w relacjach międzyludzkich”, który wygłosił prof. dr hab. Roman Ossowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz „Szczepmy się, bo zdrowie jest jedno” wygłoszony przez prof. dr n. med. Iwonę Paradowską – Stankiewicz, konsultanta krajowego ds. epidemiologii z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie. To jubileuszowe spotkanie było okazją do podkreślenia roli i wkładu, jaką pełni Państwowa Inspekcja Sanitarna w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. Była to również okazja do podkreślenia wykonywanych działań i wysiłku na rzecz zdrowia publicznego, a przede wszystkim złożenia podziękowań wszystkim pracownikom Inspekcji Sanitarnej, którzy z wielkim zaangażowaniem współpracują z wieloma instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami w tym bardzo ważnym obszarze życia. Ta jubileuszowa uroczystość była także okazją do spotkania się z byłymi i obecnymi pracownikami inspekcji, jak również do wspomnień o tych, których wśród nas już nie ma. Uroczystości uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku oraz dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 26 - „Kujawska Przystań” we Włocławku. Patronat medialny objęli: TV Kujawy, Gazeta Pomorska oraz portal ddwloclawek.pl

Program konferencji