Szkolenie w zakresie HIV/AIDS i uzależnień od substancji psychoaktywnych

W dniach 11 i 13.12.2019 w Branżowej Szkole I Stopnia „Start” we Włocławku odbyło się szkolenie adresowane do pedagogów szkolnych oraz nauczycieli ze szkół miasta Włocławka i powiatu włocławskiego, w zakresie profilaktyki  HIV/AIDS i uzależnień od środków psychoaktywnych. Celem szkolenia było uwrażliwienie na problematykę HIV/AIDS i problematykę uzależnień od środków psychoaktywnych, wzbogacenie warsztatu pracy z młodzieżą oraz uświadomienie konieczności systemowego podejścia do profilaktyki. Dwudniowe warsztaty poprowadziła dr Anna  Grabowska – Dąbek doświadczony pedagog, specjalista ds. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS.

Sytuację epidemiologiczną w zakresie HIV/AIDS omówiła p. Ewa Karbowska kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE we Włocławku. Uczestnicy szkolenia otrzymali  materiały informacyjno-edukacyjne w zakresie omawianych tematów, w tym scenariusze zajęć profilaktycznych do przeprowadzenia z młodzieżą. Organizatorem szkolenia była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Odział Terenowy we Włocławku.