Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. 2019 poz. 2499).

Ponadto w dniu 4 lutego Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił nowy system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup, który zastąpił system stosowany dotychczas. Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

https://gis.gov.pl/informacje-podstawowe/elektroniczy-system-powiadomien-pytania-i-odpowiedzi/