Informacje nt. koronawirusa SARS-CoV-2

Bieżące informacje i komunikaty związane z pojawieniem się zachorowań spowodowanych nowym koronawirusem 2019-nCoV  zamieszczane są na stronie  Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/

infolinia

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi nt. koronawirusa

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla SZPITALI w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Schemat postępowania dla ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z pacjentem spełniającym kryteria epidemiologiczne

Schemat postępowania dla POZNiŚOZ

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusie

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dla POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO oraz dla URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO do SPRAW WEWNĘTRZNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych

ZAWIESZA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ  ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH (AOS)

Algorytm SOR i POZ

Zalecenia GIS dotyczące postępowania przeciwepidemicznego  dla INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO PODCZAS KONTROLI ŚRODKÓW TRANSPORTU  w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM COVID-19

Algorytm dla zakażonych

Informacje dla pacjenta bezobjawowego

Informacje dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Ujednolicone zalecenia zawarte  w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć  wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 cz.1

Ujednolicone zalecenia zawarte  w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć  wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 cz.2

Schemat postępowania z osobą narażoną

Wytyczne dla handlu

Tryb postępowania w przypadku kwarantanny domowej

Pismo Wojewody Kuj.-Pom. w sprawie zawieszenie działalności w formie opieki nad dziećmi

Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Ulotka dla osób powracających z miejsc zagrożonych - język Niemiecki

Ulotka dla osób powracających z miejsc zagrożonych - język Ukraiński

Plakat - Ogólny

Plakat - Jak zapobiegać zakażeniu?

Plakat dla przychodni

Plakat koronawirus 2

Ulotka jak skutecznie myć ręce - pobierz

mycie rąkulotka 1ulotka 2