Informacje nt. koronawirusa SARS-CoV-2

Bieżące informacje i komunikaty związane z pojawieniem się zachorowań spowodowanych nowym koronawirusem 2019-nCoV  zamieszczane są na stronie  Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci/ oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/

infoliniaChcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

WYTYCZNE DLA BRANŻ


Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS


Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Komunikat przypominający o zasadach odbioru i zagospodarowania odpadów od osób przebywających w izolacji domowej oraz na kwarantannie zbiorowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku prosi o kontakt telefoniczny 
54 4116833, 54 4137192 lub e-mail psse.wloclawek@pis.gov.pl osoby z terenu miasta Włocławek i powiatu włocławskiego, które uczestniczyły w FESTIWALU TANGA w Żaganiu w dniach 31.07.-02.08.2020 r. U jednego z uczestników Festiwalu w dniu 12.08.2020 r. stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Maseczki nadal obowiązkowe

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Wytyczne WHO dotyczące jakości - Pierwsze uzupełnienie do wydania czwartego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja

Materiały edukacyjne zawierające wskazówki mogące ułatwić kontakt z dzieckiem w wieku przedszkolnym i dzieckiem w wieku 10-12 lat

Wytyczne letni wypoczynek

Zasady postępowania w podróży lotniczej

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Opinia KK nt. testów serologicznych anty SARS-CoV-2

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2
Lista laboratoriów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia które wykonują badania PCR w kierunku Covid-19

Fizjoterapia w czasach epidemii - ćwiczenia ogólnousprawniające dla seniorów

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz zasady kwarantanny

Zalecenia dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Wytyczne GIS dla przedszkoli - pobierz

Wytyczne GIS dla przedszkoli, pierwsza aktualizacja - pobierz

Prawo budowlane w czasie epidemii koronawirusa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące żywności i koronawirusa

Zalecenia w sprawie uruchamiania fontann

Wytyczne Ministra klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Dokument Światowej Organizacji Zdrowia pt. Water, sanitation, hygiene and waste managment for COVID-19

Oświadczenie Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19

Możliwości pozyskiwania informacji przez gminy w celu realizacji Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla SZPITALI w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Schemat postępowania dla ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z pacjentem spełniającym kryteria epidemiologiczne

Schemat postępowania dla POZNiŚOZ

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ i PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusie

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dla POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO oraz dla URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO do SPRAW WEWNĘTRZNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych

Algorytm SOR i POZ

Zalecenia GIS dotyczące postępowania przeciwepidemicznego  dla INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO PODCZAS KONTROLI ŚRODKÓW TRANSPORTU  w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM COVID-19

Algorytm dla zakażonych

Informacje dla pacjenta bezobjawowego

Informacje dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2

Ujednolicone zalecenia zawarte  w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć  wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 cz.1

Ujednolicone zalecenia zawarte  w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć  wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 cz.2

Schemat postępowania z osobą narażoną

Wytyczne dla handlu

Tryb postępowania w przypadku kwarantanny domowej

Informacje dla seniorów

Pismo Wojewody Kuj.-Pom. w sprawie zawieszenie działalności w formie opieki nad dziećmi

Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Ulotka dla osób powracających z miejsc zagrożonych - język Niemiecki

Ulotka dla osób powracających z miejsc zagrożonych - język Ukraiński

Plakat - Ogólny

Plakat - Jak zapobiegać zakażeniu?

Plakat dla przychodni

Plakat koronawirus 2

Ulotka jak skutecznie myć ręce - pobierz


mycie rąkulotka 1ulotka 2