KOMUNIKAT Z DNIA 16.03.2020 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY WODOCIĄGU IZBICA KUJAWSKA UJĘCIE WIETRZYCHOWICE

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 11.03.2020 r. z wodociągu Izbica Kujawska ujęcie Wietrzychowice, zaopatrującego w wodę mieszkańców 20 miejscowości na terenie gminy Izbica Kujawska: Błenna, Błenna A, Błenna B, Cieplinki, Ciepliny, Dziewczopole, Gąsiorowo, Gogoły, Joasin, Kazanki, Naczachowo, Nowa Wieś, Rogóżki, Słubin, Szczkowo, Szczkówek, Śmiełły, Wietrzychowice, Wiszczelice, Zdzisławin, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22o C. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, ani enterokoków.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Izbica Kujawska ujęcie Wietrzychowicei wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. Z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń, można korzystać po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

    Gotować 2 minuty

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągów ul. Marszała Piłsudskiego 32,
87-865 Izbica Kujawska , telefon:   54 286-51-19, 508-149-105.