Chroń się przed grypą

Grypa to choroba, która występuje nagle i charakteryzuje się dużą zakaźnością. Powoduje ją wirus grypy, który atakuje górne i/lub dolne drogi oddechowe. Zakażenie następuje drogą kropelkową za pomocą aerozolu śluzowego zawierającego wirusy grypy (kichanie, kaszel osoby zakażonej). Należy pamiętać, że grypa nie jest przeziębieniem! Jest o wiele poważniejszą chorobą, która ma najczęściej nagły początek.

 

 

 

Objawy:

 • wysoka gorączka,
 • bóle mięśniowe, bóle głowy
 • uczucie ogólnego rozbicia
 • różnie nasilone objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, katar).

Choroba rozwija się w ciągu 18-72 godzin od momentu wniknięcia wirusa do organizmu i trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Ze względu na możliwość wystąpienia powikłań pogrypowych, wymagających leczenia szpitalnego grypa jest chorobą groźną. Najczęstsze powikłania to zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza u dzieci), zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia.

Ogólne wskazania profilaktyczne

 • Dobrze zbilansowana dieta, bogata w witaminy, minerały i składniki odżywcze pozwala zachować równowagę układu odpornościowego.
 • Nic nie wzmacnia organizmu człowieka tak, jak odpowiednia ilość wypoczynku i snu.
 • Aktywność fizyczna to jeden z ważniejszych czynników, który sprzyja zachowaniu dobrego stanu zdrowia.
 • Z uwagi na to, że wirus grypy przenoszony jest drogą powietrzną i kropelkową, dlatego zachowanie higieny osobistej oraz higieny otoczenia ma szczególne znaczenie.

W związku z tym należy:

 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do   kosza na śmieci,
 • myć często ręce,
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, aby nie roznosić zarazków

 

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami
 jest szczepienie przeciwko grypie !!!

 

ULOTKA - Grypa STOP

ULOTKA - Grypa-zagrożenie dla osób starszych

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w zakresie grypy

 

 

W ostatnim tygodniu sprawozdawczym, tj. od 16 marca do 22 marca 2020 r. zgłoszono 124 przypadki (w tym 71 z Włocławka i 53 z powiatu włocławskiego) tj. o 138 przypadków mniej w stosunku do poprzedniego tygodnia. Najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej 15 – 64 lata - 88(z Włocławka 60 i z powiatu włocławskiego 28). Analogicznie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych najmniej zachorowań odnotowano wśród osób 65 lat i więcej – 8 przypadków (3z Włocławka i 5 z powiatu włocławskiego).

W sezonie epidemicznym 2019/2020 (od 1 października 2019 roku do 22.03.2020 roku) zgłoszono ogółem 5208 przypadków, tj. o 1945 przypadki więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu epidemicznego (w sezonie 2018/2019 - 3263 przypadki). Więcej zachorowań wystąpiło u mieszkańców Włocławka. Najwięcej zachorowań wystąpiło wśród osób w grupie wiekowej od 15 do 64 lat, najmniej wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Do szpitala skierowano od początku 2020 r. 21 osób. Przyczyną skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego. Wszystkie zgłoszone przypadki to zachorowania grypopodobne, zgłoszone przez lekarzy na podstawie objawów klinicznych infekcji.

 

 

W razie wystąpienia objawów choroby należy udać się do lekarza, bowiem nieleczona grypa może prowadzić do groźnych powikłań.

 

Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce