Rozstrzygnięcie konkursu na wiersz/rymowankę „Dbam o zdrowie w czasie pandemii”

pióroPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku uprzejmie informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na wiersz /rymowankę  „Dbam o zdrowie w czasie pandemii”.  Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Włocławka i powiatu włocławskiego. Tematyka prac konkursowych miała poruszać zagadnienia dotyczące zdrowia, uwzględniając pozytywne wzorce podczas domowej kwarantanny w związku z pandemią SARS-CoV-2 oraz negować zachowania antyzdrowotne. Na konkurs wpłynęło 20 wierszy/rymowanek od 18 autorów, z 8 placówek oświatowych. Wybór najlepszych wierszy okazał się bardzo trudny, ponieważ na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Autorzy za pomocą formy wierszowanej dzielili się swoimi przemyśleniami i wiedzą związaną z obecną sytuacją w czasie pandemii.

 

Ocenie podlegała nie tylko zawartość merytoryczna, ale również umiejętności literackie autorów wierszy. W wyniku burzliwych obrad komisja konkursowa postanowiła przyznać 5 nagród, które otrzymują:
•    Michał Grabowski – Zespół Szkół w Grabkowie
•    Dawid Kowalczyk, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Szkoła Podstawowa Nr 17
we Włocławku, ul. Leśna 24,
•    Kacper Kurpiński – Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Kruszynie
•    Natalia Stawicka,  Technikum Weterynarii, ZSCKR w Starym Brześciu
•    Jan Wojciechowski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłobi

Nagrody rzeczowe wręczone będą laureatom w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.