Bezpieczna kąpiel

Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina wszystkim przebywającym na obszarach wodnych, aby kąpać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych, strzeżonych, znajdujących się pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  tj. w kąpieliskach lub miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Kąpiel w miejscach niedozwolonych  do kąpieli jest zagrożeniem dla zdrowia i życia osób z nich korzystających.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku nadmienia, że za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych odpowiada: na terenie parku krajobrazowego  - dyrektor parku,  na pozostałym obszarze właściwy wójt (burmistrz, prezydent), a zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy do zadań własnych gminy.
Aktualne informacje dotyczące jakości wody w kąpieliskach nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, zlokalizowanych na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego, znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w zakładce Sezon kąpieliskowy 2020
Aktualne informacje dotyczące jakości wody we wszystkich kąpieliskach w Polsce znajdują się w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektora Sanitarnego -adres: sk.gis.gov.pl