Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

dziecko plecakZbliża się początek nowego roku szkolnego, czas wyposażania dzieci w podręczniki, przybory szkolne, a także tornistry i plecaki. Mając na uwadze profilaktykę wad postawy wśród dzieci i młodzieży, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przypomina o świadomym wyborze tornistra lub plecaka. Przypominamy, że waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. Nadmierna waga może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Skutki wad postawy nabytych w dzieciństwie ujawniają się w wieku dojrzałym.

 Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące właściwego wyboru tornistra lub plecaka:

 

·         ścianka przylegająca do pleców powinna być usztywniona;

·         szelki powinny być szerokie i równe;

·         długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie,  jednocześnie

  zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra/plecaka do pleców;

·         zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;

·         tornister lub plecak należy nosić na obu ramionach;

·         zawartość  powinna być rozłożona symetrycznie.

 

Przy zakupie tornistra lub plecaka należy zwracać uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany. Ich wagę można zredukować w prosty sposób - poprzez zakup cienkich zeszytów i jednokomorowych piórników. Jednocześnie ważna jest kontrola rodziców nad zawartością tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów nadmiernej ilości zbędnych rzeczy.

W obecnej sytuacji epidemicznej uczeń nie powinien zbierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

ulotka

Do pobrania