KOMUNIKAT Z DNIA 02.09.2020 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU DĘBICE GMINA WŁOCŁAWEK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 26.08.2020 r.
w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębice gmina Włocławek zaopatrującego w wodę mieszkańców 19 miejscowości na terenie gminy Włocławek: Dębice, Dobra Wola, Gróbce, Kolonia Dębice, Koszanowo, Kruszyn, Kruszynek, Ludwinowo, Łagiewniki, Markowo, Nowa Wieś, Pińczata, Poddębice, Smólsk, Sykuła, Świętosław, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Polska, 4 osoby z miejscowości Sokołowo  gmina Brześć Kujawski, 4 osoby z miejscowości Skibice gmina Choceń, 10 osób z miejscowości Gołaszewo i 2 osoby z miejscowości Nakonowo gmina Kowal, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 5 jtk/100 ml. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności Escherichia coli, ani enterokoków.  
Woda z wodociągu Dębice jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.


Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Gotować 2 minuty
gotowanie wody

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek ,
telefon numer:   784 475 377 oraz 577 682 013.