KOMUNIKAT Z DNIA 02.09.2020 R. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU SMÓLNIK GMINA WŁOCŁAWEK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 26.08.2020 r.
w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  z wodociągu Smólnik gmina Włocławek zaopatrującego w wodę mieszkańców 16 miejscowości na terenie gminy Włocławek: Adaminowo, Józefowo, Kosinowo, Ładne, Modzerowo, Mostki, Mursk, Przerytka, Radyszyn, Smolarskie, Smólnik, Telążna Leśna, Telążna Stara, Wistka Królewska, Wistka Szlachecka, Zuzałka, a także 12 osób z Miasta Włocławek, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 1 jtk/100 ml. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności Escherichia coli, ani enterokoków.  
Woda z wodociągu Smólnik jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Gotować 2 minutygotowanie wody

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek ,
telefon numery: 784 475 377; 577 682 013