Stop Dopalaczom

      

                                 

BEZPŁATNA INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO - 800 060 800

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100

Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, opublikowana w dniu 6 sierpnia 2018 r. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 20 w zakresie dotyczącym art. 40a ust. 2 i 8, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. Czytaj więcej

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego - Nowe narkotyki w Polsce 2019

Dopalacze -  informacje  dla rodziców i opiekunów

Europejski raport narkotykowy - 2017

Europejski raport narkotykowy - 2016

Informacja o badaniu "Młodzież a dopalacze - postawy i zachowania"

"Pytanie na Śniadanie" (14.12.201615.12.201616.12.201617.12.201619.12.2016)

Reportaż z Konferencji „Poprawa skuteczności w ograniczeniu podaży środków zastępczych” Warszawa, 6-7 grudnia 2016 roku

Film edukacyjny "STOP DOPALACZOM"

Raport GIS w sprawie środków zastępczych 2015 - 2016

Errata do raportu GIS w sprawie środków zastępczych 2015-2016

Raport GIS w sprawie środków zastępczych 2013 - 2014

Raport GIS w sprawie środków zastępczych 2010 - 2013

Ulotka dla młodzieży 

Ulotka dla rodziców 

Bliżej siebie - dalej od narkotyków - poradnik dla rodzica

Profilaktyka uzależnień w szkole - (e-poradnik)

Młodzież 2013 - oprac. CBOS i KB ds. PN

Książka ,,Nowe narkotyki"

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów

 

 

BEZPŁATNA INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 800 060 800


 

 

 

Zapraszamy również do naszego punktu informacyjnego znajdującego się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku w godzinach od 7:15 do 14:50 lub pod numerem 411 68 33 wew. 41

 

 

 

 

 

   


 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku poleca stronę internetową Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na której to Państwo znajdziecie podstawowe zagadnienia dotyczące problemu dopalaczy.

www.dopalaczeinfo.pl  
www.narkomania.gov.pl/portal