Do pobrania

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

Zlecenie badań laboratoryjnych środowiska pracy

Zlecenie na badanie wody

Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich

Ankieta zwrotna dla klienta

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o wykreślenie z rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru wg rozporządzenia MZ

Wniosek o potwierdzenie ważności decyzji PIS wymaganej dla wydania koncesji przez UM

Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP

Zasady systemu HACCP oraz GHP/GMP

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 5/2020) docx | pdf

Upoważnienie jednorazowe do odbioru dokumentacji medycznej (Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 5/2020) docx | pdf

Wniosek o udostępnienie dokumentacji niemedycznej  (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 6/2020) docx | pdf

Upoważnienie jednorazowe do odbioru dokumentacji niemedycznej (Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2017 zmienione Zarządzeniem Nr 6/2020) docx | pdf


SZCZEPIENIA OCHRONNE

Pismo w sprawie wzoru karty urodzenia i martwego urodzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.03.2018 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. poz.753)

Sprawozdanie z liczby kart uodpornienia

Sprawozdanie ze zużycia szczepionek

Analiza z wykonania szczepień ochronnych w I półroczu 2020 r.

Analiza gospodarki szczepionkami

Upoważnienie do odbioru preparatów szczepionkowych

Zapotrzebowanie miesięczne na szczepionki oraz zasady właściwego przechowywania i transportu preparatów szczepionkowych

Stan magazynowy praparatów szczepionkowych

Program Szczepień Ochronnych na rok 2019

Program Szczepień Ochronnych na rok 2020

Poliorix- ulotka

Imienny wykaz osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych (do sprawozdania z kart uodpornienia)

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie właściwego sposobu przekazywania kart uodpornienia z oddziału noworodkowego do podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub pomiędzy podmiotami leczniczymi w przypadku zmiany świadczeniodawcy.

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie konieczności wystawiania przez lekarza przeprowadzającego szczepienie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym.

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niz BCG

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu BCG (przeciw gruźlicy)

Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 (.doc)

Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019 (.pdf)

 

ZAPOBIEGANIE ORAZ ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, choró zakaźnych oraz zgonów z ich powodów

ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLK-2 Zgłoszenie rozpoznania gruźlicy

ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowaniana chorobę przenoszoną drogą płciową

ZLK-4 Zgłoszenie rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS

ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

ZLB-1 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)

Sprawozdanie MZ-55

Biologiczne czynniki chorobotwórcze 2019


Wniosek o wydanie oceny jakości wody

Upoważnienie do odbioru wyników badań


Zalecenia dla producentów owoców i warzyw

5 kroków do bezpieczniejszej żywności