Efektywność energetyczna

 

2020r.

 

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2019 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

 

2019r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2019 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

 

2018r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2018 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

 

2017r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2017 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych 
  z funkcji czuwania.
 4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

          
2016r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2016 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 3. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynkach przy ul. Kilińskiego 16 i ul. Płockiej 45
  w ramach posiadanych środków finansowych.
 4. Wymiana nieszczelnych drzwi ewakuacyjnych i futryny w budynku przy ul. Płockiej 45.
 5. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
 6. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.


2015 r.
 
PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2015 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Kilińskiego 16,.
 3. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kilińskiego 16 w ramach posiadanych środków finansowych.
 4. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 5. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy, 
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
 6. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

  
2014 r. 
PSSE we Włocławku informuje o zastosowanych w 2014 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Płockiej 45 w ramach posiadanych środków finansowych.
 3. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
 4. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:

- w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy, 
- po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.

 1. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.
 2. Wymiana eksploatowanego pojazdu na pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.


2013 r. 
PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2013 r. środkach poprawy efektywności energetycznej: 

 1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
 2. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kilińskiego 16 w ramach posiadanych środków finansowych.
 3. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne
 4. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
  - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy, 
  - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
 5. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.