Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu

Wszelkie informacje dotyczące działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, dostępne są na stronie internetowej http://www.pssewloclawek.pl oraz https://pssewloclawek.bip.gov.pl/

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, zapewnia się obsługę osób głuchych, niedosłyszących, głuchoniemych za pomocą środków wspierających komunikowanie się poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej – adres poczty: psse.wloclawek@pis.gov.pl,

b) w formie dokumentu elektronicznego przesyłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - za pomocą platformy e-PUAP,

c) w formie tradycyjnego listu.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.)

Włocławek, 24.06.2019 r.