W jaki sposób oznacza się na opakowaniu środka spożywczego datę jego ważności?

Na opakowaniu mogą być umieszczone:

  • data minimalnej trwałości – data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości; jest ona poprzedzona wyrażeniami „najlepiej spożyć przed ..." albo "najlepiej spożyć przed końcem ...";
  • termin przydatności do spożycia – termin, po upływie którego żywność traci przydatność do spożycia (dotyczy środków spożywczych łatwo psujących się); data jest poprzedzona określeniem „należy spożyć do…”.

Środki spożywcze oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia mogą znajdować się w obrocie do tej daty lub terminu.

  • środki spożywcze o trwałości nieprzekraczającej 3 miesięcy można oznaczyć podając jedynie dzień i miesiąc, o trwałości od 3 do 18 miesięcy – podając miesiąc i rok, o trwałości powyżej 18 miesięcy – podając jedynie rok.