Czy w szkołach musi być ciepła woda?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 roku (Dz. U. Nr 215 poz. 1408) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej.