Co w przypadku, kiedy lokal, w którym planuje się rozpocząć działalność będącą w nadzorze Inspekcji Sanitarnej nie spełnia wszystkich wymagań higieniczno- sanitarnych?

W przypadku, kiedy lokal nie spełnia wszystkich wymagań higieniczno- sanitarnych inwestor jest zobowiązany do wykonania ekspertyzy technicznej, opracowanej przez właściwą jednostkę badawczo- rozwojową albo rzeczoznawcę budowlanego i uzgodnienia jej z właściwym Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Odstępstwa od przepisów warunków technicznych w większości przypadków dotyczą:

  • zlokalizowania pomieszczeń do pracy poniżej poziomu terenu ,
  • obniżenia wysokości pomieszczeń
  • braku oświetlenia światłem naturalnym pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.