Na co zwraca uwagę przedstawiciel stacji sanitarnej w czasie odbioru lokalu?

Sprawdzana jest zgodność obiektu z założeniami projektowymi. Podczas kontroli i przeglądu pomieszczeń inwestor powinien przedstawić szereg dokumentów m.in.: 

 • dokumentację projektową,
 • decyzję – pozwolenie na budowę,
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,
 • umowę najmu lokalu lub akt jego własności, 
 • KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
 • numery REGON i NIP, 
 • sprawozdanie z badań próbki wody, 
 • umowę na wywóz śmieci, 
 • protokół pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej. 

 

Ostatni dokument jest niezwykle ważny, zwłaszcza w lokalach, które są adaptowane. Nieprawidłowo wykonana wentylacja stanowi przyczynę wielu skarg i interwencji ze względu na uciążliwość dotyczącą intensywnego zapachu. Dokonywany jest również przegląd pomieszczeń, w których szczególną uwagę zwraca się m.in. na:

 • funkcjonalność i ilość pomieszczeń oraz ich wyposażenie,
 • podłączenie punktów wodnych do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jeśli odbiór dotyczy obiektu sektora spożywczego sprawdzana jest również dokumentacja GHP/GMP i systemu HACCP, procedury dotyczące zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami, orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu.