Jakość wody

 

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Kompendium dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich  (publicznie dostępnych)

kroplaOpracowanie zostało sporządzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dla społeczeństwa, w szczególności osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków. Zawarto w nim najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę oligoceńską do picia dotyczące m.in. rodzajów naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania naczyń do kolejnego napełnienia i czerpania wody, zasad przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu.

Kompendium dla konsumentów

Ulotka - Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych