Archiwum

 

 

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania 
ofert

Dodatkowe
informacje

Dokumentacja
przetargowa

Pytania Protesty Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020.

27.09.2019 11.10.2019  

 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych.

29.05.2019 14.06.2019  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik
 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Preparatów diagnostycznych - lateks salmonella – zadanie nr 1. 

2. Surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych – zadanie nr 2.

 19.04.2019  06.05.2019

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 Pytanie_odpowiedź_1    Wynik

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych.

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wkładów drukujących i tonerów do drukarek.

 12.02.2019  25.02.2019

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy.

1.04.2019  15.04.2019 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 Pytanie_odpowiedź_1

   Wynik

 


 

 

Włocławek, 2017-09-01 

 Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. 

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) remont pokojów nr 10, 22 i 41 w budynku położonym przy ul. Płockiej 45 we Włocławku,
  b) remont pokojów nr 3, 10 i 19 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

 

 

 Włocławek, 2017-09-11

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiekcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) remont bieżący korytarza w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

 

 

Włocławek, 2017-10-27

 

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia  na roboty remontowo-malarskie i hydrauliczne 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku,
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich i hydraulicznych w obiektach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) bieżący remont pokoju nr 1 w budynku położonym przy ul. Płockiej 45 we Włocławku,.

 

Włocławek, 2017-11-27

 

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia  na roboty remontowo-malarskie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku,
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich i hydraulicznych w obiektach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) bieżący remont pokoju nr 1 w budynku położonym przy ul. Płockiej 45 we Włocławku,.

 


 

 Włocławek, 2017-09-11

 

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiekcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) remont bieżący korytarza w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

   

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania

ofert

Dodatkowe

informacje

Dokumentacja

przetargowa

Pytania Protesty Wynik

 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych.

 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wkładów drukujących i tonerów do drukarek.

 14.02.2017  24.02.2017

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy.

12.04.2017  26.04.2017 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

Pytanie_odpowiedź_1

Pytanie_odpowiedź_2

Pytanie_odpowiedź_3

   Wynik

 

 

05.05.2017  15.05.2017 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

    Wynik 
 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Szkła laboratoryjnego z klasą dokładności– zadanie nr 1,

2. Innego szkła laboratoryjnego– zadanie nr 2.

16.05.2017  26.05.2017 

 

 

Formularz ofertowy

 

Formularz cenowy

 

Wzór umowy

 

    Wynik 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych.

01.06.2017 14.06.2017

 

Formularz ofertowy

 

Formularz cenowy

 

Wzór umowy

 Pytanie_odpowiedź_1   Wynik 

 

Włocławek, 2017-09-01

 

 Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) remont pokojów nr 10, 22 i 41 w budynku położonym przy ul. Płockiej 45 we Włocławku,
  b) remont pokojów nr 3, 10 i 19 w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

 


 Włocławek, 01.09.2016 r. 

OGŁOSZENIE.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiekcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Wykonawca wykona wyżej wymienione prace w ramach umowy zlecenia. Propozycje wykonania realizacji prac należy składać pisemnie na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek lub drogą elektroniczną na adres psse.wloclawek@pis.gov.pl w terminie do dnia 13 września 2016 r.

Załącznik do ogłoszenia: Zakres prac.

01.09.2016 r. 

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania

ofert

Dodatkowe

informacje

Dokumentacja

przetargowa

Pytania Protesty Wynik

 

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych.

 

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wkładów drukujących i tonerów do drukarek.

 

  23.02.2016  08.03.2016 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

    Wynik 

Zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego sterylizatora laboratoryjnego parowego (autoklawu) z pionową komorą sterylizacyjną, z systemem szybkiego chłodzenia i możliwością wydruku parametrów sterylizacji – szt.1.

 06.04.2016  15.04.2016 

 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

   

Wynik

 

 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych

 

15.04.2016  29.04.2016 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

Pytanie_odpowiedź_1

Pytanie_odpowiedź_2 

  Wynik 

 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. podłoży mikrobiologicznych suchych granulowanych z dodatkami i testów do diagnostyki laboratoryjnej – zadanie 1,

2. materiałów filtracyjnych - zadanie 2.

 

15.04.2016 28.04.2016  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

Pytanie_odpowiedź    Wynik 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1.Preparatów diagnostycznych - lateks salmonella – zadanie nr 1.

2.Surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych – zadanie nr 2.

05.05.2016  12.05.2016  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

    Wynik 

 

Zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego spektrofotometru VIS wraz z jego wzorcowaniem w akredytowanym laboratorium wzorcującym– szt. 1.

 

 10.05.2016  17.05.2016  

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

    Wynik 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami:
1. szkła laboratoryjnego z klasą dokładności– zadanie nr 1,
2. 
 innego szkła laboratoryjnego– zadanie nr 2.

 20.05.2016  31.05.2016  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

    Wynik 

 

 

 02.06.2016  09.06.2016  

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

    Wynik 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych.

 10.06.2016  20.06.2016  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

Pytanie_odpowiedź_1

Pytanie_odpowiedź_2

  Wynik 

 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016/2017.

 

 26.09.2016  10.10.2016  

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

    Wynik 

Włocławek, 20.06.2016 r.

OGŁOSZENIE.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Wykonawca wykona wyżej wymienione prace w ramach umowy zlecenia. Propozycje wykonania realizacji prac należy składać pisemnie na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek lub drogą elektroniczną na adres psse.wloclawek@pis.gov.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2016 r.

20.06.2016 r.

 

Włocławek, 12.05.2016 r. 

OGŁOSZENIE  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku poszukuje wykonawcy do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku. Wykonawca wykona wyżej wymienione prace w ramach umowy zlecenia. Propozycje wykonania realizacji prac należy składać pisemnie na adres Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek lub drogą elektroniczną na adres psse.wloclawek@pis.gov.pl w terminie do dnia 20 maja 2016 r.

12.05.2016 r.


 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania

ofert

Dodatkowe

informacje

Dokumentacja

przetargowa

Pytania Protesty Wynik

 Aspiratory do pobierania próbek 
powietrza w środowisku pracy

12.01.2015 19.01.2015  

Formularz ofertowy

Wzór umowy

     Wynik
 Detektor konduktometryczny 20.01.2015   29.01.2015  

 Formularz ofertowy

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych.

Sukcesywne dostawy wkładów drukujących i tonerów do drukarek fabrycznie nowych.

24.02.2015 06.03.2015  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy 1,2

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych suchych granulowanych z dodatkami oraz testów diagnostyki laboratoryjnej

17.04.2015 28.04.2015  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy 

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych suchych sypkich z dodatkami oraz testów diagnostyki laboratoryjnej

17.04.2015 28.04.2015  

 

Formularz ofertowy 

Formularz cenowy 

Wzór umowy

 

Pytanie- odpowiedź    Wynik

Sukcesywne dostawy na podłoży gotowych

20.04.2015 29.04.2015  

 

Formularz ofertowy 

Formularz cenowy 

Wzór umowy

Pytanie- odpowiedź

Pytanie-odpowiedź_2

   Wynik

Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych-lateks salmonella, surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych

 24.04.2015 08.05.2015

Zmiana terminu ważności 

zadnie nr 2 poz.3 termin ważności minimum 6 miesięcy

Formularz ofertowy

Formularz cenowy nr 1 i nr 2

Wzór umowy

Pytanie-odpowiedź

Pytanie_odpowiedź_2

Pytanie_odpowiedź_3

Pytanie_odpowiedź_4

  Wynik

Sukcesywne dostawy szkła laboratoryjnego 

14.05.2015 28.05.2015

 

Formularz ofertowy 

Formularz cenowy nr 1 i nr 2 

Wzór umowy

     Wynik

 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych.

 

 02.06.2015 15.06.2015 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

    Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016.

 25.09.2015  08.10.2015 

 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

    Wynik

 

 

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania

ofert

Dodatkowe

informacje

Dokumentacja

przetargowa

Pytania Protesty Wynik

 Sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych gotowych 

17.04.2014 29.04.2014  

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

wzór umowy

Pytanie-odpowiedź    Wynik

 Sukcesywne dostawy szkła laboratoryjnego

 24.04.2014  09.05.2014  

Formularz cenowy 1 i 2 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Pytanie-odpowiedź1

Pytanie odpowiedź 2

  Wynik 

Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych-lateks salmonella, surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych

 25.04.2014  12.05.2014  

Formularz cenowy 1 i 2

Formularz ofertowy

wzór umowy

Pytanie-odpowiedź

Pytanie-odpowiedź 2

Pytanie odpowiedź 3

   Wynik
 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych  30.05.2014  12.06.2014  

Formularz cenowy

Formularz ofertowy 

Wzór umowy

     Wynik
Komora laminarna 30.05.2014 12.06.2014  

Formularz ofertowy

wzór umowy

Pytanie-odpowiedź

Pytanie-odpowiedź2

   Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2015.

25.09.2014 08.10.2014  

Formularz ofertowy

wzór umowy

     Wynik

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania

ofert

Dodatkowe

informacje

Dokumentacja

przetargowa

Pytania Protesty Wynik

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych, wkładów drukujących i tonerów do drukarek fabrycznie nowych (nie regenerowanych)  

18.02.2014 03.03.2014  

Formularz cenowy 1, 2

Formularz ofertowy

wzór umowy

 

     Wynik

Zakup i dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego luksomierza precyzyjnego - 1 szt.  

 09.04.2014 17.04.2014   

 Wzór umowy

Formularz ofertowy

     Wynik

 Zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego hałasomierza – 1 szt.

 09.04.2014 17.04.2014   

Wzór umowy

Formularz ofertowy 

     Wynik


             

 

             

Nazwa przetargu

Termin ogłoszenia

Termin składania

ofert

Dodatkowe

informacje

Dokumentacja

przetargowa

Pytania Protesty Wynik

 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych, wkładów drukujących i tonerów do drukarek fabrycznie nowych (nie regenerowanych)

 18.02.2013  01.03.2013    

Formularz cenowy 1,2

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Pytanie 1   Wynik

Sukcesywne dostawy szkła laboratoryjnego

15.04.2013 29.04.2013  

Formularz cenowy 1,2

Pozostałe dokumenty

    Wynik 

Sukcesywne dostawy podłoży gotowych

19.04.2013 30.04.2013  

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 Pyt-odp.

Pyt-odp2

  Wynik 

Sukcesywne dostawy preparatów diagnostycznych-lateks salmonella, surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych

23.04.2013  08.05.2013   

Formularz cenowy 1,2

Pozostałe dokumenty

 

Pyt-odp1    Wynik

Zakup i dostawa dwóch sztuk mierników elektrochemicznych (gazy NO, NO2, CO) 

24.05.2013 06.06.2013  

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 Pyt-odp1   Wynik

Zakup i dostawa suszarki laboratoryjnej o pojemności 112-115 litrów

24.05.2013 06.06.2013 Regulacja temperatury co 0,1 0C

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 Pyt-odp1

Pyt-odp2

  Wynik

Zakup i dostawa dwóch sztuk aspiratorów do pobierania próbek powietrza w środowisku pracy

24.05.2013 06.06.2013  

Wzór umowy

Formularz ofertowy

    Wynik

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych

04.06.2013 14.06.2013  

Pozostałe dokumenty

Formularz cenowy

    Wynik

Stanowisko do kalibracji mierników gazowych [naboje (butle) gazów CO, NO, NO2]

18.07.2013 30.07.2013  

Formularz ofertowy

wzór umowy

 Pyt-odp1   Unieważnienie

Szafa chłodnicza laboratoryjna jednokomorowa o pojemności około 500 dcm3

26.07.2013 07.08.2013  

wzór umowy

Formularz ofertowy

 Pyt-odp1

Pyt-odp2

   Wynik

Stanowisko do kalibracji mierników gazowych [naboje (butle) gazów CO, NO, NO2]

 01.08.2013 09.08.2013   

Formularz ofertowy

wzór umowy

 

     Wynik

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania

ofert

Dodatkowe

informacje

Dokumentacja

przetargowa

Pytania Protesty Wynik

Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

w sezonie grzewczym 2013/14 

2013-09-24 2013-10-07

 

SIWZ     Wynik
               

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

na sprzedaż pokolizyjnego samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 1,6  CLASSIC, nr rejestracyjny CW17786.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
  ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
  strona internetowa: http://www.bip18.pwisbydgoszcz.pl/.

 2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
  Samochód osobowy po zdarzeniu drogowym ( kolizja drogowa – rozbity tył, kosztorys szkody oraz wyliczenie szkody stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia) marki SKODA OCTAVIA 1,6 CLASSIC, nr rej. CW17786, rok produkcji 2003, silnik z zapłonem iskrowym (wtrysk), przebieg 396483 km.

 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:
  Samochód można obejrzeć w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 0900 – 1300 do dnia 07 lutego 2018 r., po uprzednim umówieniu telefonicznym; osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu jest pan Sławomir Lewandowski, tel. 54-411-68-33.

 4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w dniu 14 lutego 2018 r. o godz. 1215 przez Komisję powołaną zarządzeniem nr 15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 9.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, która w niniejszym przetargu jest Komisją Przetargową.

 5. Cena wywoławcza:
  Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 1.700,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).

 6. Wadium
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wyłącznie w gotówce w wysokości 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100), na rachunek bankowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku numer: 12 1010 1078 0044 3113 9120 0000 z adnotacją: „wadium -- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia Classic”, najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r.
  Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
  Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane bądź odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży bądź od wpłaty całości ceny nabycia po zawarciu umowy.

 7. Warunki przystąpienia do przetargu:
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zakupu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia Classic” w Kancelarii w siedzibie Sprzedawcy ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 1430.
  Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty brutto.

 9. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
  a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  b) nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 3 lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 11. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę wówczas zostanie miedzy nimi przeprowadzona aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który  zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.

 12. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

 13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

 14. Wydanie samochodu oferentowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia, po zawarciu umowy, której wzór określa załącznik nr 5 do ogłoszenia, i zapłaceniu przez oferenta oferowanej ceny nabycia.

 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 16. Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729).

 

Ogłoszenie

Załączniki:

1)   kosztorys pokolizyjny,

2)   wyliczenie szkody,

3)   formularz ofertowy,

4)   protokół zdawczo-odbiorczy,

5)   projekt umowy.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

Drugie postępowanie przetargowe

na sprzedaż pokolizyjnego samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA 1,6  CLASSIC, nr rejestracyjny CW17786.

1. Nazwa i siedziba Sprzedawcy:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku

ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek

strona internetowa: http://www.bip18.pwisbydgoszcz.pl/.

2. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:

Samochód osobowy po zdarzeniu drogowym ( kolizja drogowa – rozbity tył, kosztorys szkody oraz wyliczenie szkody stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia) marki SKODA OCTAVIA 1,6 CLASSIC, nr rej. CW17786, rok produkcji 2003, silnik
z zapłonem iskrowym (wtrysk), przebieg 396483 km.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Samochód można obejrzeć w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 0900 – 1300 do dnia 24 maja 2018 r. po uprzednim umówieniu telefonicznym; osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu jest pan Sławomir Lewandowski, tel. 54-411-68-33.

4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 1215 przez Komisję powołaną zarządzeniem nr 15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku z dnia 9.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej, która w niniejszym przetargu jest Komisją Przetargową.

5. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza (kwota minimalna sprzedaży samochodu) wynosi: 850,00 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

6. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium wyłącznie w gotówce
w wysokości 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), na rachunek bankowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku numer: 12 1010 1078 0044 3113 9120 0000 z adnotacją: „wadium -- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia Classic”, najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r.

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane bądź odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży bądź od wpłaty całości ceny nabycia po zawarciu umowy.

7. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zakupu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu osobowego Skoda Octavia Classic” w Kancelarii w siedzibie Sprzedawcy ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 1430.

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty brutto.

9. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:

a) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów określonych we wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 3 lub jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

10. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje taką samą cenę wówczas zostanie miedzy nimi przeprowadzona aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z oferentem, który zaoferował najwyższą cenę nabycia samochodu.

12. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia
w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

13. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.

14. Wydanie samochodu oferentowi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do ogłoszenia, po zawarciu umowy, której wzór określa załącznik nr 5 do ogłoszenia, i zapłaceniu przez oferenta oferowanej ceny nabycia.

15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

16. Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729).

 

Ogłoszenie

Załączniki:

1. kosztorys pokolizyjny,

2. wyliczenie szkody,

3. formularz ofertowy,

4. protokół zdawczo-odbiorczy,

5. projekt umowy.

 

E.A-244-55/18                                                                              Włocławek, 08.10.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach

majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

we Włocławku

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku działając na podstawie §7, §8, §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017 r. poz. 729) informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego zgodne z § 38 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy należy złożyć do dnia 22.10.2018 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Kilińskiego 16 lub za pośrednictwem placówki pocztowej (decyduje data nadania) albo pocztą elektroniczną: psse.wloclawek@pis.gov.pl

 

 

Wykaz zbędnych składników majątkowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania

 

L.P.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Ilość

Rok przyjęcia

Propozycja sposobu zagospodarowania

Uzasadnienie

i uwagi

1.

Aspirator AP-02 z wyposażeniem

1

1996

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

2.

Aspirator AP-02 z wyposażeniem

1

1996

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

3.

Biurko

1

2000

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Biurko wyeksploatowane

4.

Biurko

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Biurko wyeksploatowane

5.

Czajnik bezprzewodowy

1

2001

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

6.

Czajnik bezprzewodowy

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

7.

Czajnik bezprzewodowy

1

2011

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

8.

Czajnik bezprzewodowy

1

2011

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

9.

Czajnik bezprzewodowy elektryczny

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

10.

Czajnik bezprzewodowy elektryczny

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

11.

Czajnik elektryczny bezprzewodowy ZELMER CKE

1

2015

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Przecieka, rozszczelniony.

12.

Drukarka HP DeskJet D4260

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

13.

Drukarka HP DeskJet D5560

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

14.

Drukarka HP DJ D4260

1

2008

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

15.

Drukarka HP LJ 1000

1

2008

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

16.

Drukarka HP LJ 1300

1

2008

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

17.

Firany

1

2001

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczone, nie nadają się do dalszego użytku

18.

Firany

1

2004

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczone, nie nadają się do dalszego użytku

19.

Firany

1

2004

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczone, nie nadają się do dalszego użytku

20.

Firany

1

2004

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczone, nie nadają się do dalszego użytku

21.

Firany

1

2004

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczone, nie nadają się do dalszego użytku

22.

Firany

1

2004

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczone, nie nadają się do dalszego użytku

23.

Komputer - Notbook Acer z procesorem Intel Celeron/ 1,5GHZ/ płyta główna Intel Montana GML i 852 GM/ oprogramowanie:  MS Windows XP Home Edition/ MS Office SB Edition 2003 PL OEM/ - brak dysku twardego

1

2004

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Notebook uszkodzony, wyeksploatowany, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

24.

Komputer - Notebook Toshiba z procesorem Intel Celeron/ 1,5GHZ/ płyta główna IntelAlviso - Gi915GM(s) 910 GML/ oprogramowanie: MS Windows XP Home Edition/ MS Office Basic 2003- brak dysku twardego

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Notebook uszkodzony, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

25.

Krzesło

1

2001

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

26.

Krzesło

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

27.

Krzesło

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

28.

Krzesło

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

29.

Krzesło obrotowe

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

30.

Krzesło obrotowe

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

31.

Krzesło obrotowe

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

32.

Krzesło obrotowe

1

2008

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

33.

Krzesło obrotowe

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

34.

Krzesło obrotowe

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

35.

Krzesło obrotowe

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

36.

Krzesło obrotowe

1

2000

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

37.

Krzesło obrotowe

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

38.

Krzesło obrotowe

1

1994

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

39.

Krzesło obrotowe

1

2015

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

40.

Krzesło obrotowe

1

2000

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

41.

Krzesło obrotowe

1

2001

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

42.

Krzesło obrotowe

1

2001

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

43.

Krzesło obrotowe

1

2001

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

44.

Krzesło obrotowe

1

2001

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

45.

Kserokopiarka BROTHER MFC-7320

1

2008

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

46.

Lampa biurowa

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

47.

Lampa biurowa

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

48.

Lampa biurowa

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

49.

Lampa biurowa

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

50.

Miernik WBGT typ  MPM1

1

1988

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

51.

Monitor LCD 17" Samsung SYNCMASTER

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

52.

Niszczarka biurowa

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

53.

Niszczarka biurowa

1

2008

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

54.

Niszczarka REXEL CC175

1

2015

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzone, niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

55.

Radio samochodowe - COX 520000

1

2004

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji

56.

Radio samochodowe z MP3 czarne

1

2006

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, pokolizyjne

57.

Radio Śnieżka R206

1

1999

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

58.

Radiomagnetofon z CD i USB ROADSTAR

1

2006

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

59.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

60.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

61.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

62.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

63.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

64.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

65.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

66.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

67.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

68.

Rejestrator temperatury SMARTBUTTON nr fab. 34C00004B11C

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Wyczerpana bateria wewnętrzna - bez możliwości wymiany

69.

Stoper

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

70.

Stół laboratoryjny

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczony blat

71.

Stół laboratoryjny

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Zniszczony blat

72.

Szafa lekarska

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Szafa uszkodzona, wyeksploatowana

73.

Szafa lekarska

1

2012

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Szafa uszkodzona, wyeksploatowana

74.

Szafa lekarska

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Szafa uszkodzona, wyeksploatowana

75.

Szafka "40"

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Szafka uszkodzona, wyeksploatowana

76.

Szafka wisząca

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Szafka uszkodzona, wyeksploatowana

77.

Szafka wisząca

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Szafka uszkodzona, wyeksploatowana

78.

Telefon

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

79.

Telefon bezprzewodowy

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

80.

Telefon Kacper

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

81.

Telefon Veris

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

82.

Termotorba-lodówka

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

83.

Waga analityczna WA-32

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

84.

Zasilacz awaryjny

1

2003

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

85.

Zasilacz awaryjny Fideltronik ARES 1000VA/600W

1

2008

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

86.

Zasilacz awaryjny UPS Pulsar Evolution 1100

1

2006

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

87.

Zestaw komputerowy z procesoerm Intel Celeron/ 2,8 GHZ/ płyta główna Asus P4V8X-MX, Monitor ASUS U 920717" oprogramowanie Microsofy Windows XP HE/ Microsoft Office 2003 BASIC - brak dysku twardego

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

88.

Zestaw komputerowy z procesorem Pentium/ 1866MHZ/ płyta główna: FujitsuSimens D2344-A2 nr fab YKXR022460; Monitor FujitsuSimens ScenivView A17-2A 17" nr fab YEQP029816/oprogramowanie: MS Windows Xp Professional, MS Office SB Edition/ - brak dysku twardego

1

2006

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

89.

Zestaw komputerowykomputer z procesorwem Intel Celeron/ 2,5GHZ/ plyta główna Gigabyte 8I865GV ME; Monitor LCD 17"; oprogramowanie MS Windows XP HE Polish 1 PK, MS Office 2003 BASIC - brak dysku twardego

1

2005

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

90.

Zgrzewarka do folii

1

1995

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

 

E.A-244-65/18                                                                              Włocławek, 05.11.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach

majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

we Włocławku

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku działając na podstawie §7, §8, §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2017 r. poz. 729) informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego zgodne z § 38 ust. 3 i 4 wyżej wymienionej ustawy należy złożyć do dnia 19.11.2018 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Kilińskiego 16 lub za pośrednictwem placówki pocztowej (decyduje data nadania) albo pocztą elektroniczną: psse.wloclawek@pis.gov.pl

 

 

Wykaz zbędnych składników majątkowych przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania

 

L.P.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Ilość

Rok przyjęcia

Propozycja sposobu zagospodarowania

Uzasadnienie

i uwagi

1.

Lampa biurowa

1

2009

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

2.

Czajnik bezprzewodowy

1

2006

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

3.

Wentylator stojący

1

2010

Nieodpłatne przekazanie innej jednostce w celu realizacji zadań publicznych, a w razie braku zainteresowania - likwidacja

Urządzenie niesprawne, nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji. Naprawa nieekonomiczna

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania 
ofert

Dodatkowe
informacje

Dokumentacja
przetargowa

Pytania Protesty Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019.

 

26.09.2018  10.10.2018 

 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

 
  Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych.

 

15.06.2018  4.06.2018 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

 
   Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Szkła laboratoryjnego z klasą dokładności– zadanie nr 1,

2. Innego szkła laboratoryjnego– zadanie nr 2.

 

15.05.2018  25.05.2018 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

 Pytanie_odpowiedź_1
   Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Preparatów diagnostycznych - lateks salmonella – zadanie nr 1. 

2. Surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych – zadanie nr 2.

 

27.04.2018  11.05.2018 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 

 Pytanie_odpowiedź_1    Wynik
 

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych.

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wkładów drukujących i tonerów do drukarek.

 12.02.2018  23.02.2018

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik
 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy.

 10.04.2018  24.04.2018  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 Pytanie_odpowiedź 1

Pytanie_odpowiedź 2

   Wynik

 Włocławek, 2018-06-11

Klauzula informacyjna w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów procedowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

 

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy (osoba fizyczna) do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektaach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) remont pokojów nr 23 i WC w piwnicy w budynku położonym przy ul. Kilińskiego 16 we Włocławku.

   

 Włocławek, 2018-06-11

 

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zlecenia w ramach umowy zlecenia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek planuje zlecić wykonanie bieżącego remontu (umowa zlecenia) i w związku z tym poszukuje wykonawcy (osoba fizyczna) do wykonania prac remontowo-malarskich w obiektaach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 1. W ramach ogłoszenia zleceniodawca zaprasza do złożenia/przesłania formularza ofertowego zleceniobiorcy w poniższym zakresie:
  a) remont pokojów nr 5, 9 (szatnia, WC-łazienka) i 43 w budynku położonym przy ul. Płockiej 45 we Włocławku.