Przetargi poniżej 30 000 euro

 

 

Nazwa przetargu Termin ogłoszenia

Termin składania 
ofert

Dodatkowe
informacje

Dokumentacja
przetargowa

Pytania Protesty Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020.

27.09.2019 11.10.2019  

 

Formularz ofertowy

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych.

29.05.2019 14.06.2019  

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik
 

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane
z nieprzewidzianymi zdarzeniami:

1. Preparatów diagnostycznych - lateks salmonella – zadanie nr 1. 

2. Surowic do aglutynacji szkiełkowej, biologiczne indykatory sterylizacji i preparatów diagnostycznych różnych – zadanie nr 2.

 19.04.2019  06.05.2019

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 Pytanie_odpowiedź_1    Wynik

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych fabrycznie nowych.

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych wkładów drukujących i tonerów do drukarek.

 12.02.2019  25.02.2019

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

     Wynik

Sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami podłoży mikrobiologicznych gotowych, zgodnie z formularzem cenowym i wzorem umowy.

1.04.2019  15.04.2019 

 

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

 Pytanie_odpowiedź_1

   Wynik

 

Klauzula informacyjna w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania umów procedowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.