Usługi - badania laboratoryjne

87-800 Włocławek ul. Płocka 45

e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego:

mgr inż. Jolanta Krępeć


 

Laboratorium Epidemiologii ---> zakres badań

Laboratorium Badania Wody i Żywności

                                    Woda ---> zakres badań

                                    Żywność ---> zakres badań

Laboratorium Oceny Środowiska Pracy ---> zakres badań