WYKAZ KĄPIELISK ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO W SEZONIE KĄPIELOWYM 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, iż w sezonie kąpielowym 2020 na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego zostało zorganizowanych 6 kąpielisk, nad jeziorami: Czarnym, Wikaryjskim, Lubieńskim, Chodeckim, Borzymowskim i  Chełmica.

Kąpieliska to obiekty spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa, w tym normy europejskie, które są na bieżąco monitorowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i odpowiednio zarządzane. Organizator kąpieliska ma obowiązek realizacji  wymagań w zakresie kontroli wewnętrznej, w tym przeprowadzania badań jakości wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, możliwość szybkiej oceny potencjalnych i realnych czynników mogących wpływać na zmianę jakości wody w kąpielisku oraz podejmowania odpowiednich czynności, mających na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu kąpiących się.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.  w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U.  poz. 255) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przedstawia bieżące informacje dotyczące  funkcjonujących kąpielisk na nadzorowanym terenie:

 

 Tabela: Kąpieliska

Nazwa kąpieliska

Nazwa miejscowości kąpieliskowej

 Miasto/Gmina

Organizator

Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku

Czas trwania sezonu kąpielowego 2020 r.

Kąpielisko nad jeziorem Czarnym

Włocławek

Miasto Włocławek

Ośrodek Sportu
i Rekreacji we Włocławku


przydatna do kąpieli

sezon kąpielowy

27 czerwiec –  31 sierpień

Kąpielisko miejskie na jeziorze Wikaryjskim

Warząchewka Polska

gmina Włocławek

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku

przydatna do kąpieli

sezon kąpielowy

27 czerwiec –  31 sierpień

Kąpielisko "Plaża Miejska w Chodczu"

Chodecz

Chodecz

Burmistrz Chodcza

przydatna do kąpieli

sezon kąpielowy

22 czerwiec - 31 sierpień

Kąpielisko „Jezioro Chełmica”

Chełmica Duża

Fabianki

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Fabiankach

przydatna do kąpieli

sezon kąpielowy

1 lipiec – 31 sierpień

Kąpielisko „Lubieńskie”

Lubień Kujawski

Lubień Kujawski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

przydatna do kąpieli

sezon kąpielowy

24 czerwiec – 31 sierpień

Kąpielisko „Plaża Choceń”

 

 Choceń

 

Choceń

Wójt Gminy Choceń

przydatna do kąpieli

sezon kąpielowy

21czerwiec  – 31 sierpień

 

Przez cały sezon kąpielowy będzie prowadzony nadzór nad jakością wody w kąpieliskach. W przypadku wystąpienia zmian mogących wpływać na pogorszenie jakości wody będą wydawane stosowne komunikaty.

Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach znajdują się na tablicach informacyjnych w  miejscach zorganizowania kąpielisk oraz na stronie  internetowej PPIS we Włocławku (www.pssewloclawek.pl w zakładce: sezon kąpieliskowy 2020).

Wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk na terenie Polski wraz z aktualnymi informacjami m. in. dotyczącymi przydatności wody do kąpieli znajduje się w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod adresem: www.sk.gis.gov.pl.