Laboratorium Badania Wody i Żywności

87-800 Włocławek ul. Płocka 45

tel/fax: (54) 413 71 92 do 94,

tel: (54) 413 70 45 do 46

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Laboratorium:

mgr inż. Kazimierz Stawicki

          

 

 

Zakres wykonywanych badań wody:

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

 

Badania fizykochemiczne

Barwa*,  mętność*,  zapach, smak, pH*, przewodność *, twardość, chlorki*, indeks nadmanganianowy*, amonowy jon*, azotyny*, azotany*, żelazo*, mangan*, fluorki*, siarczany*,  miedź, nikiel, ołów, kadm, chrom, magnez, rtęć, arsen

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

 

Badania  mikrobiologiczne

 

Ogólna liczba mikroorganizmów  w   22±2 0C  po 72 h *,  ogólna liczba  mikroorganizmów  w 36±2 0C  po 48 h*,

bakterie grupy coli*, bakterie grupy coli typ kałowy*, Escherichia coli*,  Enterokoki*,  Pseudomonas aeruginosa*

Clostridia redukujące siarczyny,

Clostridium perfringens 

Woda  w basenach kąpielowych

 

Badania fizykochemiczne

Mętność*,  pH*, indeks nadmanganianowy*, azotany*, żelazo*,          chlor wolny*, chlor ogólny*, chlor związany*, potencjał redox*

Woda  w basenach kąpielowych

 

Badania  mikrobiologiczne

 

ogólna liczba  mikroorganizmów  w 36±2 0C  po 48 h*,

bakterie grupy coli*,   gronkowce koagulazo-dodatnie*,

Pseudomonas aeruginosa*, Legionella*

Woda powierzchniowa

 

Badania  mikrobiologiczne

Escherichia coli*,  Enterokoki*, 

 

Woda ciepła

 

Badania  mikrobiologiczne

Legionella*

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Badania fizykochemiczne

Badania  mikrobiologiczne

Pobieranie próbek do badań  fizykochemicznych i mikrobiologicznych

* Badania akredytowane

Cennik badań laboratoryjnych dostępny u kierownika laboratorium.

 

Wykaz  Badań Laboratoryjnych  Wody:

Lp.

 

Rodzaj badania

 

 

ANALIZA FIZYKO-CHEMICZNA WODY

 1.

Barwa wg  PN-EN  ISO 7887: 2012 +Ap1: 2015-06 pkt 7 *

2.

Mętność wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 *

3.

Zapach  wg  PB-19/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 22.10.2014 r.

4.

Smak   wg  PB-19/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 22.10.2014 r.

5.

pH  wg  PN-EN ISO 10523: 2012 *

6.

Przewodność  wg. PN-EN 27888:1999 *

7.

Twardość  wg  PN-ISO 6059:1999

8.

Chlorki  wg  PN-EN ISO 10304-1: 2009 *

9.

Indeks nadmanganianowy  wg  PN-EN ISO 8467: 2001 *

10.

Amonowy jon  wg  PN-ISO 7150-1: 2002 *

11.

Azotyny  wg  PN-EN 26777:1999 *

12

Azotyny  wg  PN-EN ISO 10304-1: 2009 *

13.

Azotany  wg  PN-82/C-04576.08 *

14.

Azotany  wg  PN-EN ISO 10304-1: 2009 *

15.

Żelazo  wg PN-ISO 6332: 2001 *

16.

Mangan  wg PN-92/C-04590.03 *

17.

Fluorki  wg  PN-EN ISO 10304-1: 2009 *

18.

Siarczany  wg  PN-EN ISO 10304-1: 2009 *

19.

Miedź  wg PN-EN ISO 15586: 2005

20.

Nikiel  wg PN-EN ISO 15586: 2005

21.

Ołów  wg  PN-EN ISO 15586: 2005

22.

Kadm  wg PN-EN ISO 15586: 2005

23.

Chrom  wg PN-EN ISO 15586: 2005

24.

Magnez wg PN-EN ISO 7980: 2002

25.

Rtęć wg PB-14/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 19.05.2014 r.

26.

Arsen wg PN-EN ISO 11969: 1999

27.

Chlor wolny, ogólny i związany (z obliczeń)  wg PB-23/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 30.05.2016 r. *

28.

Potencjał redox wg PB-22/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 30.05.2016 r. *

 

 

 

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA WODY

29.

Ogólna liczba mikroorganizmów  w   22±2 0C  po 72 h  wg  PN –EN  ISO 6222: 2004* 

30.

Ogólna liczba  mikroorganizmów  w 36±2 0C  po 48 h  wg  PN –EN  ISO 6222: 2004* 

31.

Bakterie grupy coli  wg  PB-01/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011*

32.

Bakterie grupy coli  wg  PN-EN ISO 9308-1: 2004 + AC: 2009*

33.

Bakterie grupy coli  wg  PN-EN ISO 9308-1: 2014-2*

34.

Escherichia coli   wg  PB-01/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011*

35.

Escherichia coli   wg  PN-EN ISO 9308-1: 2004 + AC: 2009*

36.

Escherichia coli   wg  PN-EN ISO 9308-1: 2014-2*

37.

Enterokoki  wg  PN-EN ISO 7899-2: 2004*

38.

Clostridium perfringens wg  PB-12/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 19.05.2014 r.

39.

Clostridia redukujące siarczyny  wg  PN-EN 26461-2: 2001

40.

Pseudomonas auruginosa wg  PN-EN  16266: 2009 *

41.

Gronkowce  wg PB-11/L.WŻ  wydanie 1 z dnia 12.05.2014 r. na podstawie metodyki PZH *

42.

Legionella wg PN-EN ISO 11731-2: 2008 *

43.

Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wg  PN-ISO 5667-5: 2003,  PN-EN ISO 19458: 2007 *

*  Badania akredytowane

 

Zakres wykonywanych badań żywności:

Środki spożywcze

 

 badania fizyko-chemiczne

metale:  rtęć*, arsen*, miedź, ołów*, kadm*

histamina*, kwas erukowy*

syntetyczne barwniki organiczne

azot w przeliczeniu na białko*

tłuszcz*,  zawartość wody, kaloryczność,

popiół ogólny*, sucha pozostałość

zanieczyszczenia (mineralne, organiczne, ferromagnetyczne)

Środki spożywcze

 

 badania mikrobiologiczne

wykrywanie i/lub oznaczanie liczby:

pałeczek Salmonella spp*, Staphylococcus aureus*, Listeria monocytogenes*,  Escherichia coli*, Bacillus cereus*,  bakterie zgrupy coli*, ogólna liczba drobnoustrojów,  Enterobacteriaceae*, pleśnie

i drożdże

* Badania akredytowane

 

Wykaz  Badań Laboratoryjnych  Żywności:

Lp.

 

Rodzaj badania

 

 

BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 1.

Arsen  wg  Wydawnictwa Metodycznego PZH  Warszawa: 2005 *

2.

Azot w przeliczeniu na białko   wg  PB-08/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011*

3.

Barwnik  -  metoda HPLC

4.

Kwas erukowy – metoda chromatografii  gazowej  wg  PB-02/L.WŻ wydanie 2  z dnia 16.11.2012*

5.

Histamina  wg  PB-09/L.WŻ wydanie 3  z dnia 16.11.2012*

6.

Makroskopowe badanie na obecność  szkła i  innych zanieczyszczeń mechanicznych wg PN – 74/A-74016

7.

Makroskopowe badania sanitarne wg PN – 74/A-74016

8.

Metale – metoda ASA   wg PN – EN 14082: 2004*

9.

Popiół  ogólny  wg  PB-07/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011*

10.

Popiół  nierozpuszczalny w kwasie solnym, popiół  ogólny 

11.

Rtęć całkowita  wg  PB-06/L.WŻ wydanie 2  z dnia 16.11.2012*

12.

Sucha pozostałość

13.

Tłuszcz metodą  Schmida – Bądzyńskiego – Ratzlaffa wg  PB-05/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011*

14.

Woda – oznaczanie metodą  wagową wg PB-18/L.WŻ   wydanie 1 z dnia 02.10.2014

 

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

17.

Ogólna liczba drobnoustrojów   wg  PN – EN  ISO 4833-1: 2013 -12/Ap1 

18.

Oznaczanie liczby bakterii z grupy coli w temperaturze 370C wg  PB-03/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011* 

19.

Oznaczanie liczby bakterii Escherichia coli  wg  PB-03/L.WŻ wydanie 1  z dnia 19.09.2011*

20.

Oznaczanie liczby Staphylococcus aureus wg  PN – EN  ISO 6888-2: 2001 + A1: 2004* 

21.

Oznaczanie pleśni i drożdży wg  PN – ISO 21527-1: 2009

22.

Oznaczanie liczby Bacillus cereus wg PN – EN  ISO 7932: 2005* 

23.

Wykrywanie obecności Salmonella spp. wg PN – EN ISO 6579: 2003 + AC:2014-11*

24.

Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus  wg PN – EN ISO 6888-3: 2004 + AC: 2005*

25.

Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes  wg  PN – EN ISO 11290-1: 1999 + A1: 2005*

26.

Oznaczanie liczby  Listeria monocytogenes  wg  PN – EN ISO 11290-2: 2000 + A1: 2005 + Ap1:2006 + Ap2: 2007*

27.

Oznaczanie liczby  Enterobacteriaceae w 370C wg  PN –  ISO 21528-2: 2005*

* Badania akredytowane

Cennik badań laboratoryjnych dostępny u kierownika laboratorium.